Piotr Stolarek | Projektant Wnętrz

Jestem Projektantem Wnętrz …

projektant wnętrz łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodzony w 1980 roku w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 2006 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z architektami wnętrz, a także realizując pojedyncze zlecenia indywidualne już na studiach. Praktykę własną  początkowo jako „wolny strzelec” prowadzi od 2005 roku. Współzałożyciel grupy projektowej Stolarek Szewczyk Projektowanie Wnętrz działającej na terenie Łodzi i Warszawy, w latach 2006-2009 oraz grupy wizualizacyjnej Villusion działającej w latach 2006-2009, współpracującej z pracowniami architektonicznymi na terenie Polski i Stanów Zjednoczonych.

Od 2010 firma działa pod nazwą  P i o t r  S t o l a r e k   P R O J E K T O W A N I E  W N Ę T R Z.

Projektowanie Wnętrz

Pracę projektową zaczynam od rozmowy z klientem, aby poznać jego upodobania, gdyż wychodzę z założenia, że odpowiednie wnętrze ma określony wpływ na człowieka. Chcę aby moje wnętrza podnosiły standard życia. Moje prywatne upodobania krążą wokół minimalizmu doprawionego nutka szaleństwa. Tworzenie wnętrz to dla mnie praca, ale przede wszystkim pasja przynosząca ogromną satysfakcję